Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:44:18

Swedegas bjuder in till samråd om prismetodik för tarifferna på transmissionsnätet

Nu finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på den metodik som används för att fastställa tarifferna på transmissionsnätet för gas. Samrådet anordnas av Swedegas och pågår till den 8 maj 2024.

Enligt EU-förordningen om harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas (NC TAR) ska ett samråd om transmissionsnätstarifferna hållas minst vart femte år.

Syftet med EU-regelverket är att bidra till marknadsintegration, förbättrad försörjningstrygghet och att främja sammanlänkning mellan de europeiska gasnäten. Ett steg för att åstadkomma det är att öka insynen i strukturen för överföringstarifferna och hur de fastställs.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att det är Swedegas, som är systemansvarig för det svenska gastransmissionsnätet, som ska hålla i samrådet.

Synpunkter och digitalt möte

Mer om samrådet och hur intressenter kan lämna synpunkter finns på Swedegas webbplats. Där går det även att anmäla sig till ett digitalt möte som hålls den 9 april 2024.

Till Swedegas nyhet: Periodiskt samråd om transmissionsnätstariffer Länk till annan webbplats.

Mer om EU-förordningen NC TAR finns på Ei:s webbplats: Harmonisering av tariffstrukturer för överföring av gas (TAR)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter