Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:34:48

Välkommen att lämna synpunkter på Ei:s preliminära förslag angående informations­delning vid anslutning till elnäten

Fram till och med den 22 januari 2024 är det möjligt att lämna synpunkter på Energimarknads­inspektionens (Ei) preliminära förslag för hur man kan utveckla och effektivisera informationsdelningen vid anslutnings­processen till elnäten.

Regeringen har gett Ei i uppdrag att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning av relevant information mellan den som ansöker om nätanslutning, eller utökat abonnemang, och distributions­näts­företag och transmissions­nätsföretag vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten samt hur informationen ska delas vidare till berörda parter. Regeringsuppdraget ska redovisas den 27 mars 2024.

Information om uppdraget samt de preliminära förslagen

På projektets sida Informationsdelning vid anslutning till elnätet finns mer information om regeringsuppdraget samt de preliminära förslagen.

Så här lämnar du synpunkter

Vi behöver dina synpunkter senast den 22 januari 2024. Synpunkterna lämnar du via e-postadressen nedan under rubriken Kontakt. Märk mejlet med RU informationsdelning samt avsändare.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar. Allmänna handlingar - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Kontakt
Informationsdelning vid anslutning till elnäten

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter