Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:51:11

Regleringen inom el- och naturgasområdet har setts över

Den 1 november publicerades utredningen ”Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät” på regeringens webbplats. Energimarknadsinspektionen (Ei) välkomnar utredningen vars syfte varit att se över reglerna gällande de avgifter som elnäts- och naturgasföretagen tar ut för att ge tillgång till nät och annan infrastruktur.

– Vi ser ett behov av att utveckla lagstiftningen gällande elnätsföretagens och naturgasföretagens intäktsramar och har därför sett fram emot den här utredningen, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei.

År 2021 togs ett fall upp i EU-domstolen som handlade om huruvida Tyskland införlivat delar av el- och gasmarknadsdirektiven på ett korrekt sätt. EU-domstolen gav EU-kommissionen rätt och den så kallade Tysklandsdomen Länk till annan webbplats. innebär att även det svenska regelverket vad gäller bland annat regleringen av el- och naturgasföretagens intäktsramar behöver ses över.

– Vi välkomnar att utredningen har tittat på frågan om de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter. Det är en avgörande fråga för oss i vårt framtida arbete med att utveckla regelverket, säger Tommy Johansson.

Ei kommer nu att ta del av utredningen och se vilka konsekvenser utredningens förslag kan få för det fortsatta arbetet.

Utredningen Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät finns på regeringens webbplats Länk till annan webbplats..

Bakgrund

I mars 2022 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle se över reglerna om de avgifter som elnäts- och naturgasföretagen tar ut för att ge tillgång till nät och annan infrastruktur. Syftet med utredningen är att åstadkomma ett regelverk som är förenligt med det europeiska elmarknadsdirektivet och med gasmarknadsdirektivet, bland annat med utgångspunkt i den så kallade Tysklandsdomen.

Utredningen skulle också se över överklagandebestämmelserna samt ta till vara kundernas intressen och nätföretagens roll i utvecklingen och utbyggnaden av el- och naturgasnäten i Sverige för att på bästa sätt kunna möta nuvarande och framtida utmaningar.

Mer om syftet finns att läsa på regeringens webbplats: Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter