Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:35:44

Nytt regeringsuppdrag om regler för processer gällande tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska ge förslag på hur reglerna i EU-förordningen om driftskompatibilitet och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter ska uppfyllas. Nu kan du anmäla intresse att delta i arbetet som referensperson.

I uppdraget ingår att föreslå en modell för hur Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1162 den 6 juni 2023 Länk till annan webbplats. med tillhörande referensmodell ska tillämpas i Sverige. Ei ska föreslå vilka aktörer som till exempel ska administrera tillstånd och leverera uppgifter enligt förordningen. Ei ska också föreslå hur utbytet av uppgifter ska gå till samt ta fram författningsförslag. Därutöver ska Ei beskriva vilka konsekvenser förslaget får för myndigheter och elmarknadsaktörer, till exempel elnätsbolag, kunder, elleverantörer och tjänsteleverantörer.

Processerna ska främja flexibilitet på energimarknaden

Det är viktigt att processerna för hur elanvändare ska kunna dela sina mätdata med utvalda företag är enkla, effektiva och säkra. Processerna ska inte innehålla onödiga hinder utan underlätta för elanvändare att ge till exempel energitjänsteföretag tillgång till mätdata.

Reglerna i EU-förordningen har sin grund i elmarknadsdirektivet. Syftet med kraven är att möjliggöra för energitjänsteföretag att utveckla och tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet. Kraven ska säkerställa icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mätdata, för en sund konkurrens på slutkundsmarknaderna. Konsumenterna spelar en avgörande roll för att uppnå den flexibilitet som krävs för att anpassa elsystemet till intermittent och distribuerad produktion av förnybar el.

Här hittar du regeringsuppdraget: Uppdrag att ge förslag på hur reglerna i Europeiska kommissionens genomförandeförordning om driftskompatibilitet och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter ska uppfyllas. Pdf, 1011.7 kB.

Ei bjuder in till dialog

Vill du framföra förslag eller delta i arbetet som referensperson alternativt i en referensgrupp är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare Anna Carlén senast den 20 oktober. Se kontaktuppgifter nedan. Då uppdraget ska redovisas den 1 mars 2024 kommer dialoger ske i huvudsak nu under hösten.

Kontaktuppgifter
Anna Carlén
Analytiker

016-542 91 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter