Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-21 23:59:51

Ei har tagit beslut om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit beslut om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Svenska kraftnät har tagit fram förslag till villkoren enligt artikel 18 i Balansförordningen (EU 2017/2195). Beslutet innebär att villkoren nu är godkända och ska vara implementerade senast 17 maj 2024.

I samband med implementeringen av villkoren införs en ny typ av aktör på den svenska elmarknaden: leverantör av balanstjänster (BSP). När villkoren är implementerade är det BSP som lämnar bud på Svenska kraftnäts balansmarknader. De balansansvariga parterna (BRP) kommer fortsatt vara den aktör som strävar efter att vara i balans i de uttags- eller inmatningspunkter som de ansvarar för.

Syftet med att dela upp rollerna är att förbättra förutsättningarna för ökad konkurrens på balansmarknaderna genom att öka antalet leverantörer som har möjlighet att erbjuda stödtjänster för balansering till Svenska kraftnät.

Implementering av villkoren kan ske stegvis genom att avtal mellan Svenska kraftnät och leverantörer av balanstjänster respektive balansansvariga parter börjar tillämpas. Svenska kraftnät kommer att publicera avtalen senast en månad innan de börjar gälla.

Ei har tagit hänsyn till synpunkter vid samråd

I samband med att Svenska kraftnät skickade in ett nytt förslag till villkor i september 2022 gjorde Ei vissa revideringar av förslaget. Genom samråd har marknadsaktörer fått möjlighet att lämna synpunkter. Ei har därefter gjort ytterligare revideringar av Svenska kraftnäts förslag för att säkerställa att det är förenligt med lagar, metoder och villkor. Syftet med Eis revideringar har varit att villkoren ska bidra till marknadsintegrering, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad.

Nya eller förändrade regelverk kan komma att innebära revidering av villkoren. Ändringar kan till exempel bli aktuella med anledning av att den nya förordningen om leverans av el och aggregeringstjänster (2023:242) som träder i kraft den 1 juni 2023.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter