Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:07:57

Ei har påbörjat arbetet med föreskrifter och allmänna råd om elhandelsföretags information till elanvändare

Den 1 juni träder flera nya bestämmer och ändringar i kraft som gör att det ställs nya informationskrav framför allt på elhandelsföretagen. Energimarknadsinspektionen (Ei) har därför påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter och allmänna råd som ska bidra till att elanvändare får bättre information, och till ökad tydlighet så att det blir enklare för elhandelsföretagen att förstå de nya reglerna.

Från och med den 1 juni 2023 kommer de nya kraven att finnas i ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats. och i förordning om leverans av el och aggregeringstjänster Länk till annan webbplats.(2023:242) Länk till annan webbplats..

Ändringarna har sin bakgrund i elmarknadsdirektivet. Exempelvis införs krav på att elhandelsföretagens fakturor ska ha ett visst innehåll, att elhandelsföretagen ska tillhandahålla viss information på sina webbplatser eller på annat sätt samt att de ska se till att elanvändare får en sammanfattning av de viktigaste avtalsvillkoren innan avtalet ingås eller bekräftas.

Föreskrifterna ska komplettera och förtydliga

De nya föreskrifterna ska bidra till att elanvändare får den information de behöver för att förstå sina avtal, fakturor och sin elförbrukning.

— Vi ser att den information som elhandelsföretag ger kan utvecklas och bli bättre för att elanvändare ska kunna vara mer aktiva och göra medvetna val. Men syftet med vårt arbete är också att det ska bli enklare för elhandlare att förstå vilka krav som ställs på dem, vi vill hjälpa till att förtydliga men också i viss mån komplettera där det behövs, säger projektledare Marie Larsson.

Ei:s föreskriftsarbete kommer att handla om skyldigheter kopplade till fakturering, uppgifter om elförbrukning, information på webbplatser och sammanfattning av avtalsvillkor. Vi vill också utreda om vissa åtgärdsförslag som vi nyligen presenterade i rapporten om konsumenter och efterfrågeflexibilitet (Ei R2023:04) bör integreras i föreskrifterna. Det handlar främst om information om efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering.

Projektet kommer att föra dialog bland annat med branschen

Projektet kommer att ha en extern referensgrupp knuten till sig.

— För oss är det centralt att ha en bra dialog både med bransch och kundföreträdare. Genom referensgruppen får vi viktig input i arbetet med föreskrifterna och kan stämma av exempelvis ekonomiska frågor. Det första mötet med gruppen kommer att ske redan nu innan sommaren, berättar projektledare Sina Granath.

Föreskrifterna och de allmänna råden samt konsekvensutredningen kommer att skickas ut på remiss till elhandelsföretagen under senare delen av hösten. Arbetet är tänkt att pågå till och med april 2024. När de nya föreskrifterna ska träda i kraft är ännu inte klart, det kommer vara beroende av hur omfattande föreskrifterna blir. Målet är att det ska finnas god tid för elhandelsföretagen att anpassa sig till de nya reglerna.


Kontaktuppgifter
Sina Granath
Jurist

016-542 91 38

Marie Larsson
Jurist

016-16 27 21

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter