Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:41:14

Ei föreslår regeringen att ge tillstånd för kraftledningen Aurora Line i norra Sverige

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat ett yttrande till regeringen om att godkänna byggnationen av kraftledningen Aurora Line som sträcker sig från Messaure nära Jokkmokk till den finska gränsen.

Aurora Line är en nära 40 mil lång växelströmsledning (420 kV) med en planerad sträckning från transmissionsnätsstationen i Messaure i närheten av Jokkmokk i Sverige till transmissionsnätsstation Keminmaa och vidare till Phyhänselkä i Finland.

Ei har nu genomfört en tillståndsprövning för den svenska delen av ledningen, det vill säga de 18 milen från Messaure till en överlämningspunkt mot finska gränsen vid Risudden och Torne älv.

– Eftersom det är en utlandsförbindelse så är det regeringen som ska fatta beslut om nätkoncession, säger Jenny Hammar, jurist på Ei. Men det är Ei som bereder ärendet och vi har nu skickat ett yttrande till regeringen där vi föreslår att regeringen ger Svenska kraftnät tillstånd att bygga ledningen.

Ledningen bedöms viktig för den europeiska energiinfrastrukturen

Projektet Aurora Line har av Europeiska kommissionen utsetts till ett så kallat PCI-projekt, det vill säga ett projekt av gemensamt europeiskt intresse (Project of Common Interest).

Eftersom PCI-projekt bedöms som särskilt viktiga för den europiska energimarknaden finns ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna tillståndsprocesserna mellan länderna. Det finns även möjlighet för projektägarna att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen av PCI-projekt.

Många intressen att ta hänsyn till

Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för ledningen kom in till Ei i september 2021. Därefter har Ei prövat ansökan i enlighet med ellagen och miljöbalken och remitterat den till berörda.

Den föreslagna sträckningen går i huvudsak parallellt med en befintlig ledning, men avviker kort på fyra ställen på grund av skyddsvärda arter och höga naturvärden.

– I området finns bland annat många olika riksintressen och sex samebyar är direkt berörda av ledningen, säger Jenny Hammar. Det är också ett område med höga naturvärden och flera skyddsvärda arter så det har varit ett stort underlag att sätta sig in i och många intressen att ta hänsyn till när vi prövat ansökan.

Den 2 mars beslutade Ei om ett yttrande som innebär att Ei föreslår att regeringen ska ge Svenska kraftnät tillstånd att bygga ledningen. Nu har Ei skickat yttrandet till regeringen som i sin tur ska behandla ärendet.

Mer om energiinfrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse – på engelska Projects of Common Interest (PCI)

Yttrandet finns att läsa i Ei:s e-diarium ärendenummer 2021-102856 Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter