Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:37:32

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att få använda flaskhalsintäkter till stöd för näringsidkare och juridiska personer

Den 4 januari ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda flaskhalsintäkter* för att finansiera elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Ei har nu fattat beslut om att godkänna ansökan.

En justerad modell med tak för hur mycket man kan få

Svenska kraftnäts ansökan om elstöd till näringsidkare och juridiska personer utgår från samma modell som beskrivits i en tidigare ansökan. Det innebär att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

Grundmodellen har i ansökan justerats med ett tak för hur mycket man som näringsidkare och juridisk person kan få. Detta tak är satt till två miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor) i enlighet med EU:s statsstödsregler (avsnitt 2.1 i kommissionens meddelande om en tillfällig krisram för statliga stödåtgärder).

Ei:s beslut

Ei bedömer att en stödåtgärd till näringsidkare och juridiska personer enligt Svenska kraftnäts modell får finansieras med flaskhalsintäkter enligt bestämmelserna i elmarknadförordningen och krisinterventionsförordningen.

Ei anser att Svenska kraftnäts modell, med ett tak i enlighet med kommissionens meddelande, är en rimlig och godtagbar avvägning som möjliggör en snabb hantering av utbetalningen av stödet, samtidigt som den inte strider mot syftet att stötta de kunder som drabbats särskilt hårt av höga elpriser.

I Ei:s beslut (2023-100044) kan du läsa mer om beslutet och Ei:s bedömningar. Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Den 16 november godkände Ei en ansökan från Svenska kraftnät om att få använda flaskhalsintäkter upp till 55,6 miljarder kronor för att finansiera ett elstöd till elslutkunder. Ei gjorde ett tillägg i den föreslagna modellen med ett tak för hur mycket man automatiskt skulle kunna få utan att visa faktiska kostnader, något som skulle beröra storförbrukare (Ei:s beslut 2022-102955 Länk till annan webbplats.). Ei:s prövning gjordes utifrån krisinterventionsförordningen.

Regeringen gav den 22 december Svenska kraftnät i uppdrag Länk till annan webbplats. att senast den 4 januari lämna in en ny ansökan till Ei för elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Den nya ansökan skulle ta hänsyn till Ei:s tidigare beslut samt EU:s regelverk avseende pågående kris och meddelande kopplat till statsstöd.

Fotnot: * Flaskhalsintäkter kallas även kapacitetsavgifter och intäkter från överbelastning. De tillfaller Svenska kraftnät och på Svenska kraftnäts webbplats hittar du mer information Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter