Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:19:47

Ei har tagit emot Svenska kraftnäts ansökan om att få använda flaskhalsintäkter till att stötta konsumenter och företag

I augusti fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att ansöka om att använda outnyttjade intäkter från överbelastning* för att finansiera nödåtgärder för konsumenter och företag. Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in sin ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) och arbetet med att gå igenom ansökan har nu börjat.

— Vi vet att det finns ett mycket stort intresse av att vi handlägger ansökan så skyndsamt som möjligt. Ärendet har högsta prioritet och vår förhoppning är att fatta beslut inom två veckor, säger Elin Broström som leder Ei:s arbete med uppdraget.

Flaskhalsintäkter får nu användas bredare

Ei har rollen att godkänna hur flaskhalsintäkter ska användas och tar årligen den typen av beslut. Mot bakgrund av de mycket höga elpriserna och de extremt stora inflödena av kapacitetsavgifter, har EU nyligen beslutat om en så kallad nödförordning som vidgar användningsområdet för flaskhalsintäkter. Dessa får nu användas för att ge riktade stöd i syfte att mildra effekterna av de höga elpriserna.

Svenska kraftnäts information om kapacitetsavgifter Länk till annan webbplats..

Fotnot: * Intäkter från överbelastning kallas även flaskhalsintäkter eller kapacitetsavgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter