Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:43:52

Elnätsföretag ska lämna in uppgifter till Ei om elproduktion

Nu inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn för att följa upp tillämpningen av EU-förordningen RfG i Sverige. Tillsynen innebär att elnätsföretagen ska svara på ett antal frågor om elproduktion.

EU-kommissionens förordning (EU) 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer, även kallad RfG, trädde i kraft 2016.

Nu ska implementeringen av regelverket följas upp, inte bara i Sverige utan även i övriga EU-länder.

Uppgifterna samlas in av Ei för vidare leverans

I Sverige är det Ei som samlar in uppgifterna som sedan sammanställs av Svenska kraftnät för att levereras till ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) och till den europeiska tillsynsmyndigheten ACER (The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Uppgifter om produktionsanläggningar

De uppgifter som elnätsföretagen ska skicka in till Ei handlar om hur stor del av produktionsanläggningarna som uppfyller kraven i RfG.

– Tillsynen handlar om insamling av data på en låg detaljnivå, så det är en ganska enkel tillsyn. Syftet är att få en bild av den samlade elproduktionen i varje EU-land och hur mycket av den produktionen som omfattas av regelverket RfG, säger Erik Blomqvist, jurist på Ei.

Många elnätföretag omfattas

Merparten av de svenska elnätsföretagen kommer att ingå i tillsynen. De företag som omfattas kommer inom kort att få ett föreläggande från Ei om vilka uppgifter som ska lämnas in och på vilket sätt det ska ske.

– Vi tror att det kommer vara relativt enkelt för företagen att ta fram uppgifterna och skicka in dem till oss, säger Erik Blomqvist. Och har de några frågor är det bara att höra av sig.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter