Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:19:26

Ei granskar att elnätsföretag följer EU-lagstiftning om anslutning av generatorer

Inom kort inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretag följer kraven i EU-förordningen om nätanslutning av generatorer (RfG).

EU-bestämmelserna om nätanslutning av generatorer trädde i kraft 2016 och tillämpas i sin helhet från våren 2019.

Ei förbereder nu en tillsyn för att se att elnätsföretagen följer de krav som anges i förordningen och i Ei:s föreskrifter.

– Vi får en del frågor om RfG och genom tillsynen kan vi också se om det finns ett behov av att förtydliga informationen om regelverket och hur det ska tillämpas, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Som ett första steg kommer ett mindre antal elnätsföretag att få svara på frågor om hur de hanterar anslutning av produktionsanläggningar till elnätet enligt reglerna i EU-förordningen RfG. Tillsynen kan under året komma att utökas med ytterligare företag.

Resultatet av tillsynen redovisas på ei.se när den är klar, troligtvis i slutet av året.

Prioriterat regelverk

Det är Ei som har tillsynsansvar över EU-förordningen RfG. I årets regleringsbrev från Infrastrukturdepartementet finns också en skrivelse om att Ei ska redovisa hur myndigheten har arbetat och vilka insatser som planeras för att säkerställa att kraven i RfG efterlevs.

Mer om EU-förordningen RfG finns att läsa på ei.se.

Kontaktuppgifter
Lena Jaakonantti
Analytiker/ingenjör

016 -16 27 74

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter