Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 05:52:20

ACER har beslutat om metod för översyn av elområden

ACER* har fattat beslut angående den metod som ska användas för kommande översyn av elområden.

Samtidigt begär ACER att systemoperatörerna ska leverera data från en nodprisanalys senast den 31 oktober 2021 för att ge ACER underlag att besluta om vilka alternativa elområdeskonfigurationer som ska övervägas i översynen.

Bakgrund

Enligt artikel 14 i kommissionens förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el, den så kallade elmarknadsförordningen, ska elområdeskonfigurationen i unionen utformas på ett sådant sätt att ekonomisk effektivitet och möjligheter till handel mellan elområden maximeras. Därför ska enligt artikel 14.5 en översyn av elområden baserat på strukturella överbelastningar göras för att analysera om den nuvarande konfigurationen kan förbättras.

De systemansvariga lämnade in förslag på metod och för analys och alternativa elområdeskonfigurationer som tillsynsmyndigheterna inte kunde nå ett enhälligt beslut om, därmed ska ACER fatta dessa beslut.

Metoden är nu beslutad och ACER begär in nodprisdata från systemoperatörerna för att kunna fatta beslut angående alternativa elområdeskonfigurationer.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter