Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:40:18

Påminnelse: 14 april är sista dag att rapportera in uppgifter för omprövning av intäktsram efter perioden 2020–2023

Senast den 14 april 2024 ska alla elnätsföretag rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) inför omprövning av intäktsram efter perioden 2020–2023.

Mer information om inrapporteringen finns i tidigare webbnyhet: Dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter för omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden 2020–2023.

Elnätsföretagen har även fått information via e-post i samband med att rapporteringen öppnade i mitten av mars.

Inrapportering omprövning av intäktsram efter perioden 2020–2023

Sista dag för företagen att rapportera in uppgifter är den 14 april 2024.

Till inrapporteringssidan Förhandsreglering nätavgifter och e-tjänsten

Handbok och tillhörande dokument som exempelvis inrapporteringsfiler: Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2020-2023

Eventuella frågor om inrapportering av uppgifter för omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden skickas till Ei:s e-post för förhandsreglering. Se e-postadress längre ner på sidan.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL