Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:18:51

ACER har publicerat en skrivelse om hur 70-procentsregeln ska övervakas inom EU

Nu har ACER* publicerat en skrivelse om hur EU:s tillsynsmyndigheter för energi ska gå till väga när de övervakar den så kallade 70-procentsregeln, det vill säga att minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten ska göras tillgänglig för marknaden.

I elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 som trädde i kraft 1 januari 2020 finns angivet att systemansvariga för överföringssystem ska göra minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten tillgänglig för handel mellan elområden.

Regeln trädde i kraft den 1 januari 2020, men medlemsstaterna kan anta övergående åtgärder för att nå målet gradvis fram till slutet av 2025.

Syftet med regeln är att öka handelsmöjligheterna mellan elområden för att på så vis kunna säkerställa en effektiv elmarknad inom EU.

Gemensam syn

Nu har ACER och de nationella tillsynsmyndigheterna för energi lagt fram en gemensam syn på hur övervakningen ska gå till och hur bedömningen ska göras.

Syftet är bland annat att övervakningen ska ske på liknande sätt i alla EU-länder och att ge marknadsaktörerna insyn i hur kravet kommer att övervakas och bedömas.

I skrivelsen listas även avvikelser från det gemensamma tillvägagångssättet i specifika medlemsstater. Sverige har inte angett någon avvikelse i tillvägagångssätt.

På ACER:s webbplats finns skrivelsen och mer information. Länk till annan webbplats.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter