Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 11:44:42

Senaste nytt inom regeringsuppdraget revidering av Remit-förordningen

I februari 2024 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att bedöma vilka åtgärder som krävs för att genomföra den reviderade Remit-förordningen (Remit II) i Sverige. I den här nyheten ger vi en kort uppdatering om uppdraget.

Ei har nu analyserat samtliga ändringar i Remit II och kan konstatera att det kommer att innebära nya uppgifter för Ei och nya skyldigheter för marknadsaktörer. Ei bedömer även att Remit II kommer att kräva ändringar i svensk lagstiftning, bland annat gällande det svenska sanktionssystemet för överträdelser av Remit.

Några av ändringarna är:

  • krav på att medlemsstaternas sanktionssystem ska innehålla ett antal administrativa sanktioner (artikel 18)
  • gränsöverskridande överträdelser kommer kunna utredas på unionsnivå av Acer*. I Remit II ges Acer befogenhet att genomföra nödvändiga utredningar på plats i medlemsstaterna (artikel 13a – 13c)
  • för marknadsaktörer innebär Remit II utökade skyldigheter (artikel 5a, 8 och 9)
  • personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner har fått utökade skyldigheter (artikel 15).

Under hösten 2024 planerar Ei att anordna ett digitalt seminarium med information till berörda marknadsaktörer. En nyhet om seminariet kommer att publiceras på ei.se efter sommaren.

Fotnot: *Acer (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL