Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:09:00

Är du aktör på grossistmarknaden för energi? Från och med idag gäller de nya kraven i Remit-förordningen

I april 2024 uppdaterades Remit-förordningen med nya krav för att förbättra skyddet mot marknadsmissbruk på grossistmarknaderna för energi. De nya kraven börjar gälla från och med idag, den 7 maj.

De uppdaterade kraven finns i den så kallade Ändringsförordningen Länk till annan webbplats.* och gäller för alla aktörer som omfattas av reglerna i Remit-förordningen.

I en tidigare nyhet har Energimarknadsinspektionen (Ei) listat tre viktiga ändringar som aktörerna på grossistmarknaderna för energi behöver känna till.

Information om ändringarna och de nya kraven i Remit-förordningen finns i Ei:s webbnyhet från 18 april: Nya krav och skyldigheter för marknadsaktörer inom EU när Remit-förordningen uppdateras

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1106 av den 11 april 2024 om ändring av förordningarna (EU) nr 1227/2011 och (EU) 2019/942 vad gäller förbättrande av unionens skydd mot otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaden för energi

Kontakt
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL