Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:58:07

Uppdaterad information om rapportering av handelsvolymer för beräkning av remitavgiften 2021

I nuläget behöver inte marknadsaktörer rapportera in sina handelsvolymer till Energimarknadsinspektionen (Ei) för beräkning av remitavgiften. Ei kan troligtvis använda de uppgifter som rapporterats in till ACER*.

Tidigare år har marknadsaktörer rapporterat in sina handelsvolymer till Ei för beräkning av remitavgiften. Ei håller på att implementera ett nytt datasystem för transaktionsdata från ACER och just nu pågår kvalitetssäkring av denna data. I nuläget ser det därför inte ut som om att marknadsaktörerna kommer att behöva rapportera in sina handelsvolymer till Ei.

Ei:s övervakning av förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT-förordningen) finansieras genom att Ei tar ut avgifter (remitavgiften**) från de marknadsaktörer som är registrerade hos tillsynsmyndigheten enligt artikel 9 i REMIT-förordningen, det vill säga de aktörer som är registrerade i CEREMP-registret.

För att beräkna remitavgiften behöver Ei tillgång till marknadsaktörernas handel av grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi. Ei har de senaste åren bett marknadsaktörerna att rapportera in dessa uppgifter till Ei, det vill säga samma uppgifter som har rapporterats in till ACER i enlighet med artikel 8.1 i REMIT-förordningen.

Anledningen till att Ei har bett marknadsaktörerna om att rapportera in handelsvolymerna även till Ei har varit att den data som Ei mottagit från ACER inte har varit sammanställd på ett sätt som har kunnat användas som underlag för beräkning av remitavgiften.

Ei har under 2021 fått tillgång till ett nytt datasystem från ACER. Förhoppningen är att Ei genom systemet ska kunna hämta nödvändiga data direkt från ACER för att beräkna remitavgiften.

Kvalitetssäkring av datasystemet pågår just nu. Om det ändå skulle bli nödvändigt för Ei att be marknadsaktörerna att rapportera in sina handelsvolymer kommer Ei att informera om detta i början av 2022.

Tidigare webbnyhet om inrapportering av handelsvolymer för beräkning av remitavgiften.

*The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**Mer information om remitavgiften finns i 19 § lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Information om avgifterna och hur de beräknas, förtydligas i förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL