Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:38:42

Information om rapportering av handelsvolymer för beräkning av remitavgift 2021

Tidigare år har marknadsaktörer rapporterat in sina handelsvolymer till Energimarknadsinspektionen (Ei) för beräkning av remitavgiften. Nu testar Ei ett nytt system som kan göra att aktörerna inte längre behöver rapportera in dessa uppgifter till Ei. Dock är det oklart om systemet kan vara i drift redan i år. Mer information om huruvida aktörer behöver rapportera in handelsvolymer till Ei i år eller inte kommer inom kort.

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) övervakning av förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT-förordningen) finansieras genom att Ei tar ut avgifter (remitavgiften*) från de marknadsaktörer som är registrerade hos tillsynsmyndigheten enligt artikel 9 i REMIT-förordningen, det vill säga de aktörer som är registrerade i CEREMP-registret.

För att beräkna remitavgiften behöver Ei tillgång till marknadsaktörernas handel av grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi. Ei har de senaste åren bett marknadsaktörerna att rapportera in dessa uppgifter till Ei, det vill säga samma uppgifter som har rapporterats in till ACER** i enlighet med artikel 8.1 i REMIT-förordningen.

Anledningen till att Ei har bett marknadsaktörerna om att rapportera in handelsvolymerna även till Ei har varit att den data som Ei mottagit från ACER inte har varit sammanställd på ett sätt som har kunnat användas som underlag för beräkning av remitavgiften.

Nu testar Ei ett nytt datasystem från ACER. Förhoppningen är att Ei genom systemet ska kunna hämta nödvändiga data direkt från ACER för att fastställa remitavgiften 2021.

Utvärdering av datasystemet pågår just nu. Så snart utvärderingen är färdig återkommer Ei med information om marknadsaktörerna behöver rapportera in sina handelsvolymer till Ei i år eller inte.

*Mer information om remitavgiften finns i 19 § lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Information om avgifterna och hur de beräknas förtydligas i förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

**The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL