Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:32:44

2023-103623

Skellefteå Kraft Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om en nätkoncession för område med en lägsta konstruktionsspänning på 36 kV och en högsta spänning på 52 kV.

Om ansökan beviljas kan Skellefteå Kraft Elnät AB bygga ledningar inom det angivna spänningsintervallet utan att ansöka hos Ei om nätkoncession för linje för varje ledning eller ombyggnation de behöver göra i området.

Senaste dag för yttrande

2024-08-16

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.