Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:38:31

Ansökan om undantag artikel 52.2 DCC

Här hittar du vad en ansökan enligt artikel 52.2 i DCC ska innehålla.

Ansöka om undantag – från en ägare av en förbrukningsanläggning, den systemansvarige för ett distributionssystem eller den systemansvarige för ett slutet distributionssystem enligt artikel 52.2 i DCC

En ägare av en enhet, anläggning eller system som förbrukar el kan ansöka om undantag från ett eller flera krav i DCC. Enligt artikel 52.2 ska ansökan lämnas in till den berörda systemansvarige.

Ansökan enligt artikel 52.2 ska innehålla

  • En identifiering av den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av förbrukningsanläggningen, den nuvarande eller potentiella framtida systemansvarige för distributionssystemet eller det slutna distributionssystemet och en kontaktperson för all kommunikation.
  • En beskrivning av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten som berörs av det ansökta undantaget.
  • En hänvisning till de bestämmelser i denna förordning som berörs av det ansökta undantaget, och en detaljerad beskrivning av detta undantag.
  • En detaljerad motivering med relevanta styrkande dokument och en kostnads-nyttoanalys enligt kraven i artikel 49.
  • Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel.

Här kan du läsa om de kriterier Ei har beslutat ska tillämpas vid beslut om undantag från krav i DCC.

Ansökan skickas till berört elnätsföretag/systemansvarig

Det berörda elnätsföretaget/systemansvariga ska följa förfarandet i artikel 52 som bland annat handlar om att samordna med Svenska kraftnät. Därefter mejlas ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL