Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:33:43

Textversion av filmen Johan Roupe - film medarbetare

Här kan du ta del av transkribering av medarbetarfilmen med Johan Roupe, verksjurist med EU-rättsliga frågor på avdelningen Grossistmarknader (tidigare avdelningsnamn Marknads­övervakning och internationella frågor).

Det som är mest inspirerande är ju att man känner att man är mitt i stormen där allting händer här och nu.

Jag heter Johan Roupe och arbetar vid Ei som verksjurist med EU-rättsliga frågor.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter berör EU-rättslig lagstiftning för grossistmarknaden och slutkundsmarknaden för el.

Att arbeta inom energisektorn har alltid varit stimulerande, men nu mer än nånsin eftersom massmedialt och politiskt så är ju fokus väldigt starkt mot energisektorn just nu. Det lär ju bestå de närmsta årtiondena i och med att vi ska elektrifiera i princip allt som går i hela samhället.

Dels deltar jag som vice ordförande i en arbetsgrupp för elektricitet inom en frivillig europeisk organisation för tillsynsmyndigheter som förkortas CEER. Dels så deltar jag också i det mer obligatoriska arbetet under byrån för samarbete mellan europeiska tillsynsmyndigheter, som förkortas ACER.

Syftet är ju huvudsakligen att kunna påverka innehåll och utfall i kommande lagstiftning och tolkning av befintlig lagstiftning. Och förhoppningsvis då kunna nå konsensus i hela organisationen så att vi pratar som en enhet.

Det som engagerar mig mest är väl att interagera med andra människor av andra kulturer och andra uppfattningar och försöka nå då till en gemensam bästa lösning.

På Ei så är vi ju av olika professioner bland medarbetarna. Det skapar ju en dynamik som jag tycker är väldigt positiv och engagerande.

Jag skulle beskriva Ei som nyfiken, vetgirig och ambitiös.

Är du nyfiken på vad Ei kan erbjuda dig?

Besök gärna vår karriärsida
och prenumerera på lediga jobb.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL