Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:40:40

Internationellt arbete

Vi deltar i utvecklingen av energimarknaderna inom Norden och EU. Här kan du läsa kort om Energimarknadsinspektionens (Ei) internationellla arbete.

Ei:s arbete inom Norden

Ei är med i utvecklingen av en gemensam nordisk slutkundsmarknad som innebär att öka konkurrensen på elmarknaden genom att ytterligare förbättra kundernas förutsättningar att välja varifrån de vill köpa el över nationsgränserna. Vi samarbetar med Finland, Norge, Danmark och Island i frågor som rör våra nordiska energimarknader. Samarbetet sker i NordREG, Nordic Energy Regulators. Utvecklingen går mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad i syfte att ytterligare förbättra kundernas förutsättningar att handla el över nationsgränserna. Den generella expertbilden är att den nordiska elmarknaden fungerar relativt väl, och det gäller särskilt i en internationell jämförelse

En nordisk elmarknad

Den största uppgiften som NordREG har just nu är att arbeta för att alla nordiska elkonsumenter, utom Island, ska kunna handla el över nationsgränserna.

För att det ska bli möjligt behöver datasystem och rutiner anpassas så att mätvärden för el enkelt kan skickas mellan länderna. Dessutom behöver lagar anpassas så att de ser likadana ut över nationsgränserna.

NordREG har beslutat att den nordiska slutkundsmarknaden ska ha en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Modellen innebär att elhandlaren är den primära kontakten för kunden vad gäller byten, flytt och fakturering. NordREG har även rekommenderat att länderna i samband med elhandlarcentrisk modell skapar en nationell kontaktpunkt för information, en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb.

Andra arbetsuppgifter för NordREG är att bidra till:

  • en välfungerande grossistmarknad med konkurrenskraftiga priser
  • försörjningstrygghet
  • effektiv reglering av stamnätsoperatörer.

Dessutom samarbetar Ei och de nordiska reglerarna med övriga reglermyndigheter i NWE-regionen (North-Western Europe Länk till annan webbplats.). Ett utökat samarbete sker också mellan NWE-regionen, Spanien, Portugal, Italien och Schweiz. Syftet med samarbetet är att uppnå ett enda system för priskoppling för all europeisk handel med el. 2014 lanserades dagen-före-handel för en större del av området och arbetet med en gemensam intradagshandel pågår. Samarbetet ska successivt utvidgas till att omfatta hela EU.

Följ NordREG:s arbete

NordREG publicerar återkommande rapporter och andra dokument om sitt arbete, till exempel Nordic Market Report, som årligen presenterar en samlad bild över den senaste utvecklingen inom den nordiska energimarknaden.

Gå ill NordREG:s webbplats och läs under fliken Publications Länk till annan webbplats.

Ei:s arbete inom EU

Ei är med i arbetet med integrering av de nationella marknaderna för att skapa en gemensam europeisk energimarknad. Den inre marknaden för energi ska bidra till en konkurrensutsatt och effektiv europeisk el- och gasmarknad som leder till bättre priser och en säker och trygg energiförsörjning i Europa.

Energimarknadens aktörer

Vill du veta mer om vilka nationella och internationella aktörer som finns på energimarknaderna?

Kortfattad beskrivning av aktörerna

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL