Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar - delrapport - Ei R2014:02

Ei har i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder för att förfarandena gällande miljökonsekvensbedömningar för projekt av gemensamt intresse ska bli effektivare. Samt att de förfaranden för miljökonsekvensbedömningar som krävs, enligt unionsrätten, ska tillämpas konsekvent. Uppdraget redovisas vid två tillfällen. I denna första delrapport lämnas förslag på åtgärder som inte kräver lagändringar. I en slutrapport ska Ei därutöver lämna eventuella förslag på lagändringar.