Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar - Slutrapport - Ei R2014:10

Den 12 september 2013 beslutade regeringen att ge Ei i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder med utgångspunkt i kommissionens riktlinjer. Uppdraget ska redovisas vid två tillfällen. I en första delrapport (Ei R2014:2) har Ei lämnat förslag på åtgärder som inte kräver författningsändringar. I denna slutrapport, som även inkluderar de förslag som lämnades i delrapporten, lämnar Ei därutöver vissa förslag på författningsändringar.