Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar - Slutrapport - Ei R2014:10

Den 12 september 2013 beslutade regeringen att ge Ei i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder med utgångspunkt i kommissionens riktlinjer. Uppdraget ska redovisas vid två tillfällen. I en första delrapport (Ei R2014:2) har Ei lämnat förslag på åtgärder som inte kräver författningsändringar. I denna slutrapport, som även inkluderar de förslag som lämnades i delrapporten, lämnar Ei därutöver vissa förslag på författningsändringar.