Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:15:18

Läget på elmarknaden – vecka 18 2022

Sjunkande spotpriser i samtliga svenska elområden.

Systempriset sjönk med 18 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade under veckan med 9 procent. I elområde SE3 och SE4 minskade spotpriserna med 24 respektive 14 procent.

Terminspriserna för kol och olja ökade under veckan med 5,8 respektive 3,4 procent. Även terminspriset för gas ökade, det med 1,8 procent.

Temperaturen i Sverige låg på normal nivå för veckan och nederbörden låg betydligt under medelvärdet.

När det kommer till kärnkraften är Forsmark 3 på revision. Olkiluoto 2 avslutade sin revison den 3 maj och Oskarshamn 3 avslutar sin den 11 maj.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL