Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:17:09

Ei deltar på arbetsmarknadsdag för doktorander i Stockholm

Den 19 december deltar Energimarknadsinspektionen (Ei) på arbetsmarknadsdagen SNS job market i Stockholm.

Dagen arrangeras av tankesmedjan SNS och vänder sig till arbetsgivare som söker högkvalificerad kompetens inom nationalekonomi. Under dagen kommer doktoranderna dels presentera sin forskning dels får möjlighet att träffa olika arbetsgivare.

Ei kommer vara på plats hela under hela dagen och berätta om Ei och de frågor som myndigheten jobbar med.

Du kan läsa mer om SNS job market på SNS webbplats Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL