Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:43:23

Ei deltar på jobbmässa för doktorander

Den 13 december deltar Energimarknadsinspektionen (Ei) på arbetsmarknadsdagen SNS job market i Stockholm.

Dagen arrangeras av tankesmedjan SNS och vänder sig till doktorander i nationalekonomi som disputerar under 2022. Under dagen kommer doktoranderna dels presentera sin forskning dels få möjlighet till att träffa arbetsgivare.

Ei deltar på mässan både på plats och digitalt under hela dagen för att berätta om Ei och de frågor som myndigheten jobbar med.

Du kan läsa mer SNS job market och hur du som doktorand anmäler dig på SNS webbplats Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL