Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:14:21

Här är vinnarna i Ei:s uppsatstävling

Nu är vinnarna utvalda i Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppsatstävling för studenter. Av elva godkända bidrag är det tre stycken som får dela på prissumman.

Det är nu tredje året som Ei arrangerar en uppsatstävling. Tävlingen riktar sig till studenter som har skrivit en uppsats om frågor som ligger inom Ei:s verksamhetsområden. Efter urvalsarbetet var det elva godkända bidrag som deltog i tävlingen varav tre av dem valdes ut att dela på prissumman på 30 000 kronor.

– Det var flera bra uppsatser med intressant innehåll och det var roligt att det kom in så många bidrag som uppfyllde kriterierna. Först gjordes en bedömning om uppsatserna uppfyllde grundläggande kriterier. Därefter läste medarbetare från Ei:s olika avdelningar igenom uppsatserna för att bedöma innehåll och kvalitet. Slutligen hade vi två avstämningsmöten där vi diskuterade uppsatserna och kom fram till vilka deltagare som fick dela på prissumman, säger Pia Grahn, analytiker på Ei och samordnare för studentsatsningen.

Första pris på 15 000 kronor går till Daniel Iggström och Pontus Svensson för uppsatsen Demand-side flexibility in shopping centres – A study on Väla shopping centre. Länk till annan webbplats.

Andra pris på 10 000 kronor går till Carl Flygare för uppsatsen A market-based instrument for renewable energy – Modelling a dynamic price function for local areas. Pdf, 3.1 MB.

Tredje pris på 5 000 kronor går till Mikael Bergmark och My Näslund för uppsatsen Kraftpaket på väg – Incitament för kunder samt marknader för en framtida aggregator av V2G. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Student
Ei:s studentgrupp

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL