Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:39:07

Elkunder har rätt att få sin elförbrukning mätt och sin elfaktura i tid

Som elkund har du rätt att få dina mätvärden varje månad tillsammans med en faktura för din elförbrukning. Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått in flera klagomål från kunder som inte fått sin elförbrukning mätt och därmed inte fått sin elfaktura i tid.

Uppmätta mätvärden, information om den egna elförbrukningen samt mätvärden som rapporteras till kundens elhandlare i rätt tid är en förutsättning för en fungerande elmarknad där kunder kan göra aktiva val när det gäller sin elförbrukning och sitt elavtal.

Om du som kund inte kan ta del av dina mätvärden eller om du inte får en faktura bör du först kontakta ditt elnätsföretag och be dem förklara eller åtgärda. Om det inte hjälper, kan du anmäla till Ei.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL