Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:40:02

Jämförpris

Här kan du som elhandelsföretag läsa vad som gäller enligt prisinformationslagen och Konsumentverkets föreskrift.

Enligt Prisinformationslagen (2004:347 Länk till annan webbplats.) och Konsumentverkets föreskrift (KOVFS 2018:1 Länk till annan webbplats.) ska jämförpriset för el innehålla samtliga fasta och rörliga avgifter.

  • Elhandelsföretaget ska ange om avgift/kostnad för balansansvar, elcertifikat, ursprungs­garantier, Nordpool, Svenska kraftnät och/eller eSett är inkluderat i fasta påslag eller rörliga kostnader.
  • Samtliga övriga kostnader som elhandlaren avser att lägga på kunden ska inkluderas i årsavgift, fast påslag och/eller rörliga kostnader.
  • De priser och villkor som visas på Elpriskollen ska överensstämma med det som anges i avtalet med kunden samt beloppet på kundens faktura.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL