Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-24 14:52:36

Registrera marknadsaktör i CEREMP

Svenska marknadsaktörer, till exempel producenter, energihandlare och storförbrukare, som utför transaktioner på organiserade marknadsplatser på grossistenergimarknaden ska vara registrerade som marknadsaktörer.

Registreringen görs i systemet Ceremp (Centralised European Registry for Energy Market Participants).

Innan du börjar registreringen

Vissa uppgifter kan vara bra att ha till hands innan du påbörjar registreringen , här nedan hittar du uppgifterna. Har du inte använt Ceremo tidigare börjar du med att registrera dig som användare av systemet Ceremp innan du kan registrera marknadsaktörer.

Uppgifter i samband med registreringen

Det är ett antal uppgifter du kommer behöva ange i samband med registreringen.

För- och efternamn på personer som är

  • kommunikationsansvarig/kontaktperson när det gäller Remit relaterade frågor
  • ansvarig för energihandel
  • produktionschef eller anläggningsansvarig.

Företagets momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer är baserat på ett personnummer eller organisationsnummer och är 12-siffrigt. Det inleds med den svenska landskoden SE och avslutas med 01 och innehåller inga bindestreck eller mellanslag.

Registrerar du uppgifter för ett annat företag än där du är anställd, måste du även fylla i det företagets namn och momsnummer.

Slutlig ägare/Förmånstagare

Med slutlig ägare eller förmånstagare menas juridisk eller fysisk person som utövar ett betydande inflytande över marknadsaktörens ledning, till exempel

  • äger 10 procent eller mer av aktierna i marknadsaktören eller dess moderbolag
  • har möjlighet att utöva betydande inflytande över marknadsaktören genom sitt ägande i marknadsaktören
  • har rätt att kontrollera eller att utöva kontroll över 10 procent eller mer av rösträtten i marknadsaktören eller dess moderbolag
  • har möjlighet att utöva betydande inflytande över marknadsaktörens ledning genom sin rösträtt i marknadsaktören eller dess moderbolag.

Om bolaget ingår i en koncern och moderbolaget inte är marknadsaktör, ange koncernmoderns slutliga ägare/förmånstagare. För kommunägda bolag ska kommunen anges som slutlig förmånstagare.

Fysisk person /Juridiskt person

Namn, land, stad, postnumer, adress, telefonnummer, e-postadress.

Om man använder ombud ska även information om ombud, som rapporterar transaktionsdata för marknadsaktörens räkning, fyllas i.

Filformat - fullmakter

Registreringen kräver inga fullmakter men om du laddar upp filer med fullmakter så använd filformaten JPEG/JPG/PNG/PDF/ZIP. Filens storlek får inte överstiga 20 MB.

Marknadsaktörerna ansvarar för att registrera sig och hålla uppgifterna uppdaterade

Om marknadsaktören inte har registrerat sig innan handel med grossistenergiprodukter innebär det brott mot förordningen och nationell lagstiftning. Det är också den marknadsaktör som är registrerad som är ansvarig att hålla uppgifterna i registret uppdaterade.

Mer information

Detaljerad information om vem som ska vara registrerad hittar du i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 Länk till annan webbplats. om rapportering av uppgifter för att genomföra artikel 8.2 och 8.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. 

Vi vill också tipsa om att ta del av våra vanliga frågor och svar.

När ska en marknadsaktör avregistrera sig?

Om en aktör slutar att handla med grossistenergiprodukter eller om aktören upphör att existera såsom vid konkurs, likvidation eller fusion, ska aktören ansöka om att avregistreras i Ceremp.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL