Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:50:36

Ei uppmanar marknadsaktörer att se över rutiner för att minimera risken att lägga en felaktig handelsorder

En felaktig handelsorder som läggs på grossistmarknaden för energi kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan och därmed strida mot bestämmelserna i REMIT-förordningen. Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmanar nu alla marknadsaktörer att se över sina rutiner för att minimera risken för felaktiga bud.

Enligt artikel 5 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi Länk till annan webbplats. (REMIT-förordningen) är det förbjudet att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi. Det finns olika former av otillbörlig marknadspåverkan. Med felaktig handelsorder menas att en marknadsaktör har lagt en handelsorder (bud) som det inte har varit aktörens avsikt att lägga.

Kan ge en felaktig bild av utbud och efterfrågan

En felaktig handelsorder riskerar att skicka falska eller vilseledande signaler om utbud, efterfrågan eller pris till marknaden och kan låsa fast priset på en konstlad nivå som inte återspeglar faktiskt utbud eller efterfrågan på marknaden. Därför kan en felaktig handelsorder vara otillbörlig marknadspåverkan, även om det är ett misstag.

Enligt REMIT krävs det inte något uppsåt för att bryta mot förbudet om otillbörlig marknadspåverkan. Det innebär att om man av misstag lägger en felaktig handelsorder kan det leda till att man gör sig skyldig till en överträdelse av REMIT vilket i Sverige kan få påföljder enligt lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter Länk till annan webbplats..

Mot den bakgrunden är det viktigt att marknadsaktörer ser över rutiner och system för att minimera risken att lägga en felaktig handelsorder.

Om en felaktig order läggs ska marknaden informeras

Om en felaktig handelsorder ändå läggs är det viktigt att informera marknaden genom att offentliggöra korrekt information så snabbt som möjligt på en plattform för insiderinformation. Att inte offentliggöra information om felaktiga handelsorder kan leda till en överträdelse av skyldigheten att offentliggöra insiderinformation enligt artikel 4 i REMIT. Om man inte offentliggör information kan man hamna i en insiderposition och riskerar då en överträdelse av artikel 3 i REMIT som förbjuder insiderhandel.

Här finns mer information om REMIT och marknadsaktörers skyldigheter.

Kontakt
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL