Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:17:47

Ny hantering av utskick av REMIT-avgiften

I år kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att skicka ut beslut om REMIT-avgiften via e-post utifrån de kontaktuppgifter som finns registrerade i CEREMP*. Ei ber därför alla aktörer att kontrollera, och vid behov uppdatera, sina uppgifter i CEREMP senast den 30 april 2023.

Ei tar varje år ut en avgift (REMIT-avgiften) för att finansiera arbetet med registerhållning respektive tillsyn och marknadsövervakning. REMIT-avgiften består av ett beslut och en faktura som skickas ut till samtliga aktörer som finns registrerade i den svenska delen av CEREMP-registret.

Beslut via e-post

I år kommer Ei skicka ut beslutet för REMIT-avgiften 2022 via e-post till de e-postadresser som finns registrerade i CEREMP. Det är därför viktigt att samtliga aktörer säkerställer att alla uppgifter, inklusive kontaktuppgifter, som finns i CEREMP är uppdaterade. Vi ber er därför se över och uppdatera gifterna så snart som möjligt, men senast den 30 april.

Faktura via e-faktura eller post

Fakturan skickas ut separat via e-faktura eller via post.

Besluts- och fakturadatum planeras till den 9 maj.

Läs mer om REMIT-avgiften.

Här finns instruktioner för att uppdatera uppgifter i CEREMP-registret. Pdf, 979.7 kB.

*Centralised European Registry for Energy Market Participants

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL