Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:13:24

Snart faktureras 2022 års REMIT-avgift

Just pågår arbetet med att beräkna REMIT-avgifterna för 2022. Innan sommaren kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att skicka ut fakturan till alla berörda marknadsaktörer.

Ei arbetar nu med att sammanställa 2021 års handlade volymer för samtliga aktörer registrerade i den svenska delen av CEREMP-registret*. Handelsvolymerna som används till uträkningen av den rörliga delen av avgiften kommer från ACER och gäller år 2021. Ei kommer att fakturera 2022 års REMIT-avgift innan sommaren.

Ei:s övervakning av REMIT-förordningen finansieras genom att Ei tar ut avgifter från de marknadsaktörer som är registrerade. Det framgår av 19 § lagen (2013:385 Länk till annan webbplats.) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

Hur avgifterna beräknas förtydligas i förordning (2014:1059) Länk till annan webbplats. om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

Är uppgifterna uppdaterade?

Ei vill passa på att uppmana samtliga aktörer som är registrerade i CEREMP-registret att kontrollera sina uppgifter så att de är uppdaterade. Det är aktörens uppgift att skyndsamt meddela ändringar enligt artikel 9.5 REMIT-förordningen.

*Centralised European Registry for Energy Market Participants

Kontakt
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL