Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:12:58

Nu finns uppdaterade dokument gällande inrapportering enligt REMIT

I slutet av förra veckan publicerade ACER ett antal uppdaterade dokument kopplade till inrapportering enligt REMIT-förordningen.

Bland annat finns nu en ny version av användarmanualen samt uppdaterade dokument med frågor och svar. Dokumenten ska vara ett stöd till marknadsaktörer som är skyldiga att rapporterar in data till ACER.

Alla dokument finns att ta del av under REMIT på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL