Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:41:32

Här hittar du svar om Transparensförordningen och REMIT-förordningen

Nu finns de vanligaste frågorna och svaren om REMIT-förordningen och Transparensförordningen samlade på ei.se.

Informationen riktar sig främst till marknadsaktörer. På sidan går det bland annat att hitta svar på vem som har skyldigheter enligt REMIT-förordningen och Transparensförordningen, vilka skyldigheter en marknadsaktör har, hur registreringen i CEREMP-registret går till (Centralised European Registry for Energy Market Participants) och hur REMIT-avgiften beräknas.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL