Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:25:27

Välkommen till vårt Almedalsseminarium om marknadsdesign

I år är Almedalsveckan åter på plats i Visby och förmiddagen den 6 juli arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) två seminarier, varav det ena ställer frågan: Fungerar verkligen den europeiska elmarknadsmodellen eller behöver den förändras? Seminarierna sänds live på Almedalen Play.

Ei:s seminarier onsdagen den 6 juli

09.00-09.45: Hur fungerar dagens elmarknad i morgondagens Europa?

Stora prissvängningar med stundtals skyhöga elpriser väcker frågan: Fungerar verkligen den europeiska elmarknadsmodellen eller behöver den förändras? EU-myndigheten ACER har djupdykt i frågan och på seminariet presenteras den analys som nu är klar. En panel med inbjudna gäster ger sedan sin syn på elmarknadsdesign, energipriser och vägen framåt.

Här, på Almedalens programsida, hittar du mer information om Ei:s första seminarium och länk till sändningen. Länk till annan webbplats.

10.00-10.45: Kortare ledtider och stärkt konkurrenskraft för Sverige – hur når vi dit?

Klimatomställningen med elektrifieringen av industrin ställer nya krav på tillståndsprocesserna. Nätutvecklingsprocessen beskrivs ofta som ett hinder för en snabb elektrifiering. På seminariet kommer myndigheter, bransch och kunder att beskriva sin drömprocess och diskutera vad vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet med att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad.

Här, på Almedalens programsida, hittar du mer information om Ei:s andra seminarium och länk till sändningen. Länk till annan webbplats.

Övrig information

Båda seminarierna är på Gotlands museum, i Bildstenshallen, och kommer att livesändas på Almedalen Play. Ingen föranmälan krävs.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL