Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-13 06:21:27

Nu finns uppdaterade dokument om REMIT på ACER:s webbplats

ACER* publicerade den 31 mars 2022 uppdateringar av några av sina vägledande dokument för REMIT.

De dokument som har uppdaterats är:

  • Den 27:e versionen av Q&A för REMIT policy. Tre nya frågor har inkluderats som berör ursprungsgarantier, aggregatorer av förnybar energi samt publicering av insiderinformation.
  • Den 13:e versionen av FAQ för transaktionsrapportering. Uppdateringen inkluderar flertalet nya frågor för att bättre täcka in utvecklingen av handelsaktiviteten på EU:s grossistmarknader för energi.
  • Den 5:e versionen av användarhandboken för transaktionsrapportering (TRUM) samt bilaga II till detta dokument. Uppdateringarna berör framför allt vägledning kring rapportering av transaktioner gällande transport av naturgas.

Dokumenten finns tillgängliga på ACER:s webbplats (engelska). REMIT Knowledge Base Länk till annan webbplats.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL