Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:03:13

REMIT-förordningens tioårsjubileum uppmärksammas i oktober

I oktober är det tio år sedan som REMIT-förordningen* trädde i kraft. Det uppmärksammas på REMIT Forum 2021 som arrangeras av den europeiska tillsynsmyndigheten ACER i slutet av oktober.

Under de senaste åren har ACER** genomfört i princip alla delar av REMIT-förordningen.

Under REMIT Forum, som arrangeras i slutet av oktober, står både reflektion och framtidsspaning på agendan.

REMIT Forum, som arrangeras för femte gången, är i år uppdelat i flera virtuella evenemang: Det inledande webbseminariet hålls den 25 oktober och därefter följer själva huvudseminariet.

Den 26 och 28 oktober erbjuds digitala sessioner för särskilda intressentgrupper där data, rapportering och teknik samt vägledning står på programmet.

Mer information finns på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats. där också ett anmälningsformulär kommer att publiceras i september.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi Länk till annan webbplats. benämns ofta som REMIT-förordningen. Förkortningen kommer av det engelska namnet Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency.

**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL