Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:02:17

Uppdaterad version av ACER:s guide för REMIT

Under sommaren har den sjätte versionen av ACER:s* guide för REMIT publicerats.

Den nya versionen av ACER:s guide för REMIT tar hänsyn till den förväntade marknadsutvecklingen som följer av implementeringen av den europeiska gröna given och de samlade erfarenheterna hittills. Uppdateringen tar särskild hänsyn till synpunkter från de nationella tillsynsmyndigheterna för energi, marknadsaktörer och andra intressenter.

Guidens struktur har omarbetats för att göra den mer intuitiv och specifikt innehåll har lagts till rörande REMIT:s omfattning och om förbuden mot insiderhandel och marknadsmanipulation.

Guiden är på engelska och finns tillgänglig på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL