Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:54:46

Uppdaterad vägledning för transaktionsrapportering enligt REMIT

ACER har efter en längre tids samråd med berörda intressenter publicerat vissa uppdateringar av sina vägledande dokument. Detta i syfte att underlätta och förbättra transaktionsrapporteringen enligt REMIT.

De uppdateringar som gjorts är:

  • ny version av bilaga II till användarhandboken för transaktionsrapportering (TRUM)
  • ny version av bilaga VII till procedurhandboken för datarapportering (MoP on Data Reporting)
  • uppdatering av FAQ för transaktionsrapportering samt för fundamental data och insiderinformation.

Mer information finns att läsa på ACER:s webbplats. (engelska) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL