Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:44:17

Ny vägledning angående plattform för insiderinformation i CEREMP

ACER* har publicerat ett vägledande dokument om publicering av insiderinformation samt en uppdatering av ACER:s guide till REMIT.

Bland annat förtydligar ACER sin position gällande publicering av insiderinformation på Inside Information Platforms (IIP) och användandet av hemsidor som en reservlösning i de fall då plattformen skulle vara otillgänglig.

Dokumentet finns att läsa på ACER:s webbplats (Extern fil).

Detta innebär att från 2021-01-01 får endast IIPs som är godkända i fas 1 (Extern fil) eller högre användas som IIP i CEREMP. Se tabell nedan för vägledning.

Ei kommer under 2021 påbörja tillsyn av informationen i CEREMP, bland annat att korrekt IIP är angiven.

Vägledning för publicering av insiderinformation

Publicerings­plats Primär

Publicerings­plats Backup

Före den
31 dec 2020

1 Jan - 31 Dec 2021

Från 1 Jan 2022

IIP

IIPs backup

Godkänt och rekommenderat

Godkänt och rekommenderat

Godkänt och rekommenderat

IIP

Egen hemsida

Godkänt

Tillfälligt godkänt

Ej godkänt

Egen hemsida

Ingen backup

Godkänt men inte rekommenderat

Ej godkänt

Ej godkänt
 


*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL