Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:37:47

Ny vägledning och uppdaterad guide från ACER

ACER* har publicerat ett vägledande dokument om publicering av insiderinformation samt en uppdatering av ACER:s guide till REMIT.

ACER* har publicerat ett vägledande dokument om publicering av insiderinformation samt en uppdatering av ACER:s guide till REMIT.
För att stödja marknadsaktörerna i att prioritera sitt arbete med efterlevnad av REMIT under COVID-19-pandemin publicerade ACER den 20 november ett vägledande dokument om förändringar av vissa krav på efterlevnad av REMIT-förordningen till följd av COVID-19.

Bland annat förtydligar ACER sin position gällande publicering av insiderinformation på Inside Information Platforms (IIP) och användandet av hemsidor som en reservlösning i de fall då plattformen skulle vara otillgänglig.

Uppdaterad guide

ACER har även publicerat en uppdaterad version av den femte utgåvan av ACER:s guide till REMIT.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL