Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:00:21

Nu är det dags att rapportera handel till underlag för REMIT-avgiften 2020

Nu är det dags för dig som är eller har varit registrerad marknadsaktör i CEREMP-registret under hela eller delar av 2020 att rapportera handel för beräkning av REMIT-avgiften.

Ei har skickat ut ett formulär samtliga marknadsaktörer via mejl. Om du saknar formuläret är din mejladress i CEREMP-registret antagligen inte uppdaterad. Det är aktören själv som ska registrera förändringar av uppgifter i registret.

Här rapporterar du in uppgifterna senast den 31 juli

Rapportera handel till underlag för REMIT-avgiften 2020 Länk till annan webbplats.

Avgiften avseende år 2020 baseras på 2019 års handelsvolymer

Uppgifterna som rapporteras ska stämma överens med de uppgifter som har rapporterats till ACER för marknadsaktören, oavsett om rapporteringen skett genom organiserad marknadsplats eller via en annan RRM, enligt artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT-förordningen).

Uppgifterna används som underlag för beräkningen av REMIT-avgiften för år 2020
Avgiften finansierar Ei:s uppgifter enligt lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

Avgiften betalas av marknadsaktörer som är registrerade hos tillsynsmyndigheten enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 1227/2011, det vill säga de aktörer som är registrerade i CEREMP-registret. Avgiften finns beskriven i förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

Senast 31 juli

Ei behöver uppgifterna senast den 31 juli 2020.

Vi vill passa på att påminna dig om att kontrollera att aktörens uppgifter är korrekta eftersom det är viktigt att registret är uppdaterat.

Kontaktuppgifter
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL