Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Nu finns en sammanfattning av Ei:s arbete med marknadsövervakning 2019 publicerad

Ett av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att övervaka så att det inte förekommer insiderhandel eller marknadsmanipulation på de svenska grossistmarknaderna för energi. En sammanfattning av arbetet 2019 finns nu publicerad.

– Vi vill vara så transparenta vi kan med hur vi jobbar med marknadsövervakning. Därför har vi nu för andra året i rad publicerat en sammanfattning av det arbete som utförts under året. I PM:et finns även en kort beskrivning av regelverken, säger Daniel Frisö, analytiker på Ei.

De regelverk som styr Ei:s tillsyn över energimarknaderna är transparensförordningen och REMIT-förordningen. Kort beskrivet ska transparensförordningen se till att alla aktörer på marknaden har samma tillgång till information. REMIT-förordningen ska i sin tur förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation.

Under 2019 har Ei granskat cirka 2000 marknadsmeddelanden enligt transparensförordningen, cirka fem procent av dessa uppfyllde inte kraven i förordningen. Vid årets slut hade Ei fjorton ärenden kopplade till REMIT öppna för utredning.

– I jämförelse med 2018 ser vi inga större skillnader, säger Daniel Frisö. I det stora hela har vi en marknad som fungerar bra.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL