Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:54:34

Nu finns en sammanfattning av Ei:s arbete med marknadsövervakning 2018

Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar den svenska grossistmarknaden för el och gas. Vill du veta mer om Ei:s arbete inom området 2018, finns nu en sammanfattning publicerad i form av ett PM.

Ett av Ei:s uppdrag är att övervaka de svenska grossistmarknaderna för att säkerställa att handeln med energi är öppen och transparent och att det inte förekommer insiderhandel eller marknadsmissbruk. Nu finns en sammanfattning av det arbete som Ei utfört inom området 2018 (Ei PM2019:01).

– Vi har tagit fram PM:et eftersom aktörerna har efterfrågat mer information om vad Ei gör inom marknadsövervakning, men också för att stärka förtroendet för marknaden genom att öka insynen i hur vårt arbete går till. Förhoppningen är att det ska vara ett årligt återkommande pm och fungera som en slags årsberättelse över Ei:s arbete inom marknadsövervakning, säger Daniel Frisö, analytiker på Ei.

Antalet ärenden ökar

Under 2018 pekade trenden uppåt på antalet ärenden som Ei granskade. Detta beror dock inte på att antalet misstänkta överträdelser ökade. Förklaringen ligger snarare i att metoderna för marknadsövervakning hos Ei och hos ACER* har förfinats och att transaktionerna har ökat, förklarar Daniel Frisö.

Fotnot: *ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL