Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:11:08

Sverige, Danmark och Finland stärker samarbetet kring REMIT

Ett nytt datadelningsavtal mellan tillsynsmyndigheterna för energi i Sverige, Danmark och Finland kommer att förbättra det nordiska samarbetet kring REMIT-förordningen.

REMIT-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi) syftar till att öka transparensen på Europas el- och gasmarknader och därigenom minska risken för insiderhandel och marknadsmanipulation. Det ger bättre förutsättningar för korrekt prissättning och ökat förtroende för energimarknaderna.

Nu har generaldirektörerna för Sveriges, Danmarks och Finlands tillsynsmyndigheter för energi skrivit på ett avtal för att dela information under REMIT-förordningen.

Avtalet tillåter delning av marknadsdata och övrig konfidentiell information som respektive tillsynsmyndighet har tillgång till enligt REMIT, inklusive data som mottagits av EU:s tillsynsorgan ACER (The Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Avtalet stärker därför samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i arbetet med REMIT.

Nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter samarbetar redan inom många av REMIT-förordningens områden:

  • Övervakning av marknadsmeddelanden
  • Regelbundna möten med organiserade marknadsplatser
  • Uppdateringar kring trender och misstänkta överträdelser
  • Delning av utbildning och praxis inom marknadsövervakning

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL