Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:51:25

Sammanlägga nätkoncession

Genom att ansöka hos Energimarknadsinspektionen (Ei) kan elnätsföretaget lägga samman flera nätkoncessioner till en ny nätkoncession.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som vill ansöka om att lägga samman nätkoncessioner.

Ni kan ansöka om att lägga samman flera nätkoncessioner till en ny nätkoncession om nätkoncessionerna:

  • är av samma slag
  • har samma högsta och, i förekommande fall, lägsta tillåtna spänning
  • redovisas samlat och tekniskt och funktionellt avser samma ledning eller ledningsnät.

Det går inte att lägga samman flera nätkoncessioner för linje för att bilda en nätkoncession för område enligt 2 kap. 39 § ellagen.

Ansökan om sammanläggning

En ansökan om sammanläggning ska innehålla:

  • uppgifter om vilka nätkoncessioner ansökan avser
  • skälen för sammanläggning
  • beskrivning av ledningarna som omfattas av nätkoncessionerna och hur de tekniskt och funktionellt hör samman
  • karta som visar den sammanlagda nätkoncessionen
  • GIS-fil som visar den sammanlagda nätkoncessionen.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL