Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:16:20

Överlåta nätkoncession för linje eller område

Det är möjligt att överlåta en nätkoncession för linje eller område till ett annat elnätsföretag. För att en nätkoncession ska kunna överlåtas måste ni ansöka om det hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Denna information vänder sig främst till elnätsföretag som ska ansöka om att överlåta nätkoncessioner.

Ansökan om överlåtelse

Ansökan om överlåtelse av nätkoncession för linje ska innehålla

  • ett ansökningsbrev som är undertecknat av båda elnätsföretagen.
  • syftet med överlåtelsen.
  • anläggningsnummer för den nätkoncession eller de nätkoncessioner som ska överlåtas.
  • organisationsnummer och företagsnamn för det övertagande elnätsföretaget.
  • information om någon intäktsram berörs, tänk på att ni även kan behöva ansöka om fördelning av intäktsram. Mer information finns längre ner under rubriken Information om intäktsramen.
  • en beskrivning av vilken verksamhet det övertagande företaget har eftersom ett elnätsföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än elnätsverksamhet.

Överlåtelse till en ny koncessionsinnehavare

Om ni ska överlåta en nätkoncession till ett företag som tidigare inte har några nätkoncessioner ska även följande uppgifter finnas med i ansökan:

  • redogörelse för organisationens verksamhet.
  • beredskapsbeskrivning
  • redogörelse för vilken kompetens det finns inom företaget för att bedriva elnätsverksamhet. Redogörelsen behöver visa att företaget har erfarenhet och kunskap om ellagens bestämmelser och skyldigheter hos en koncessionsinnehavare. Finns inte kompetensen så bör ni beskriva hur ni säkerställer att kompetensen finns.
  • beskrivning av hur drift, underhåll, eldriftsansvar och beredskap för elnätet ska skötas. Det behöver finnas en plan för hur verksamheten går till. Ska drift och underhåll exempelvis skötas av någon annan aktör så bör det framgå vad avtalet innebär och vilka krav som ställs på underleverantören.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Ni kan även behöva ansöka om fördelning av intäktsramar

När en överlåtelse sker, kan Ei behöva reglera de fastställda intäktsramarna. Om så är fallet måste ni först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen.

Kontakta Ei vid frågor gällande intäktsramar.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL