Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:51:51

Förlängd färdigställandetid nätkoncession för linje

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Ledningen ska ha färdigställts senaste 5 år efter beslutet

Ledningen ska ha färdigställts senast 5 år efter det att beslutet om nätkoncession för linje har vunnit laga kraft, om inget annat anges i beslutet från Ei.

Tiden för färdigställandet kan förlängas

Om ni behöver mer tid för att bygga ledningen kan ni ansöka om att förlänga tiden för färdigställande. Ange vilken ledning det gäller och berätta när ni anser att ledningen kan vara färdigbyggd.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Har ni redan ansökt om förlängd färdigställandetid och behöver ansöka om det på nytt

Då behöver ni ange särskilda skäl enligt 2 kap. 44 § ellagen. Exempel på sådana skäl är att andra tillstånd som behövs för uppförandet ännu inte har beviljats eller att ledningen är komplicerad att bygga.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL